David Usino

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: david.usino@hb.se

Rumsnummer: E420

Signatur: DAUS