Felicia Syrén

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4114

E-post: felicia.syren@hb.se

Rumsnummer: U413

Signatur: FESY

Jag arbetar som doktorand inom Textil materialteknik och tillhör gruppen Avancerade textilstrukturer sedan januari 2019. I slutet av 2014 började jag arbeta vid Högskolan i Borås, då med fokus på textila sensorer. Min tidigare utbildning är en civilingenjörsexamen inom Materialdesign från Kungliga Tekniska Högskolan.