Fredrika Sundberg

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: fredrika.sundberg@hb.se

Rumsnummer: E531

Signatur: FRSU

I min avhandling A room designed for caring - experiences from an evidence-based designed intensive care environmentstuderades vårdmiljö på intensivvårdsavdelning, och syftade till att undersöka hur ett intensivvårdsrum som inretts enligt principer för evidensbaserad design påverkar säkerhet, välbefinnande och vårdande för de som vistas där; patienter, närstående och personal.

Jag är specialistsjuksköterska inom intensivvård och påbörjade min anställning vid Högskolan i Borås 2015 och har sedan dess undervisat i sjuksköterskeutbildningen såväl som specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot intensivvård. Innan dess har jag arbetat som intensivvårdssjuksköterska vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde.

Vid Högskolan i Borås ingår jag i forskargruppen Vårdande i högteknologiska miljöer. Vårdande i högteknologiska miljöer baseras på ett vårdvetenskapligt perspektiv där avsikten är att söka och skapa kunskap om vad som är vårdande, i olika vårdmiljöer i en alltmer högteknologiskt präglad vård.

Läs mer om forskningen inom Vårdande i högteknologiska miljöer

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

A room designed for caring - experiences from an evidence-based designed intensive care environment