Giulia Messina Dahlberg

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning

Telefonnummer: 033-435 4282

Mobilnummer:

E-post: giulia.messina_dahlberg@hb.se

Rumsnummer: 609b

Signatur: GIME