Glenn Larsson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: glenn.larsson@hb.se

Rumsnummer: E710

Signatur: GLLA