Glenn Larsson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Institutionen för vårdvetenskap

E-post: glenn.larsson@hb.se

Rumsnummer: E710

Signatur: GLLA

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar

Forskargrupper