Göran Jutengren

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sektionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-435 4767

Mobilnummer: 070-6156054

E-post: goran.jutengren@hb.se

Rumsnummer: d701

Signatur: GOJU

Göran Jutengren är docent i psykologi och universitetslektor vid universitetet i Borås. Hans allmänna forskningsintresse har inriktning mot hälsopsykologi, med tonvikt på områden som kan ha betydelse för ojämlikhet i hälsa och välbefinnande. Mer exakt har hans forskning berört föräldra- barnrelationer, våld i nära relationer, barns hälsa och välbefinnande i skolmiljö samt effektivitet och kvalitetsförbättringar inom hälso- och välfärdsorganisationer. Aktuella forskningsprojekt omfattar riskfaktorer för psykisk sjukdom och sjukskrivning bland chefer och anställda i hälso- och välfärdsorganisationer. Han konsulteras regelbundet för rådgivning i kvantitativa metoder av olika forskningsmiljöer.

Jutengrens undervisning inkluderar alla nivåer, från grundkurser till doktorandkurser, och ett flertal olika undervisningsformer, som föreläsningar, seminarier, laborationer, problembaserat lärande, webbaserad distansundervisning, samt handledning och examination av examensarbeten på grund- och avancerad nivå. Efter undervisning på kurser i utvecklingspsykologi har hans fokus varit på kvantitativ forskningsmetod där han deltagit i nyutveckling av ett flertal kurser. Därtill har han breddat sin undervisning mot kurser med relevans för arbets- och organisationspsykologi, såsom rekrytering, lärande organisationer och arbetsmotivation.

Uppdrag

Akademiska uppdrag inom högskolan

 •  Vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad Välfärd

Akademiska uppdrag utanför högskolan

 • Extern styrgruppsledamot i FAM-huset, Fristad

Refereeuppdrag

 • BMC Psychology
 • Health
 • European Child and Adolescent Psychiatry
 • Journal of Youth and Adolescence
 • Social Indicators Research
 • Journal of Youth and Adolescence
 • European Journal of Developmental Psychology
 • Ellen Jaldestad, KTH
 • Gabriella Boysen Norberg, Högskolan i Borås (fram till disputation)

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Dealing with Intergenerational Disagreements: Parental Authority in Swedish Families (2004)

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar