Gulru Bulkan

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4527

E-post: gulru.bulkan@hb.se

Rumsnummer: E412

Signatur: GUBU