Hanna Askemar

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: hanna.askemar@hb.se

Rumsnummer: D818

Signatur: HAAS