Hanna Maurin Söderholm

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 5989

Mobilnummer: 0790-664845

E-post: hanna.maurin@hb.se

Rumsnummer: E710

Signatur: HAM

Jag är lektor i informationsvetenskap och delar min tid mellan sektionen för Biblioteks- och informationsvetenskap och Prehospen Centrum for Prehospital forskning. Mina forskningsintressen rör e-hälsa, ny teknik och IT-stöd för samarbete och informationshantering (computer-supported cooperative work, CSCW), framför allt i olika vårdsammanhang. Jag är särskilt intresserad av vårdens digitalisering, visuell informations- och kommunikationsteknik och utmanande användningskontexter som t ex akutsjukvård där olika typer av information (taktil, visuell, textbaserad) används.

För närvarande arbetar jag i två forskningsprojekt, "Videostöd i den prehospitala strokekedjan" (ViPHS) som handlar strokebedömning via video mellan ambulans och strokejour, och "Prehospitalt beslutsstöd för identifiering av sepsisrisk" (PreSISE) som handlar om att använda artificiell intelligens (AI) som stöd i ambulansens bedömning av sepsispatienter. Projekten är finansierade av Innovationsfonden VGR respektive VINNOVA. Utöver dessa är jag även engagerad i projekt om kommunikation och (e-)lärande inom hemsjukvård, samt om simulering och spel som verktyg för forskning och utveckling inom hälso- och sjukvård

Mitt undervisningsuppdrag omfattar ffa interaktionsdesign och HCI, uppsatshandledning och examination, handledning av tre doktorander samt utbytesprojekt med bl a University of Gunadarma i Indonesien.

Fullständig publikationslista hittas enklast via Google Scholar: http://scholar.google.se/citations?hl=sv&user=iNrTB8EAAAAJ

Vad gör jag just nu? Schema

Utmärkelser

Vinnare av Primaton 2015, Södra Älvsborgs sjukhus Forskarstipendium från Stiftelsen Markussens Studiefond, 2009

Uppdrag

2016- Ordförande för Anställningsutskottet på Högskolan i Borås

2014-2016 Förtroendevald ledamot i Anställningsutskottet på Högskolan i Borås

2008-2010 Förtroendevald representant i institutionsstyrelsen för inst. för Biblioteks- och informationsvetenskap 

  • Francis Ssekitto, College of Computing and Information Sciences, Makerere University

Avhandlingstitel

Emergency Visualized: Exploring Visual Technology for Paramedic-Physician Collaboration in Emergency Care.

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar

Forskargrupper