Hana Marcetic

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4234

Mobilnummer:

E-post: hana.marcetic@hb.se

Rumsnummer: C309

Signatur: HAMA

Hana Marčetić är doktorand och skriver en avhandling om sociala medier och det mänskliga tillståndet. Hana fick sin magisterexamen vid institutionen för informationsvetenskap på Universitetet i Osijek i Kroatien. Hennes intressen inkluderar bland annat identitet i sociala medier, digitalt bevarande och hantering av personlig information.

Innan hon påbörjade sina studier på Bibliotekshögskolan tillbringade hon tre månader på Ljubljana City Library i Slovenien som en del av Erasmus+ praktikprogram. Hon tillbringade ett år med Centre for Scientific Information på Ruđer Bošković Institute i Kroatien, varefter hon arbetade på Zagreb City Libraries som bibliotekarie.

ORCID: orcid.org/0000-0002-3841-0377

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Social media and the human condition