Hana Marcetic

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4234 E-post: hana.marcetic@hb.se Rumsnummer: C309 Signatur: HAMA

ORCID: orcid.org/0000-0002-3841-0377

  • Rachel Pierce

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Sociotechnical imaginaries in data feminism (preliminär titel)