Hanna Uddbäck

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-435 4848

Mobilnummer: 0721-421940

E-post: hanna.uddback@hb.se

Rumsnummer: C728

Signatur: HAUD

Jag disputerade i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet 2021 med avhandlingen Att stanna kvar. Arbete, plats och mobilitet i småstaden. Den handlar om vilka möjligheter unga vuxna som bor kvar i sin mindre hemort upplever att de har till arbete och karriär samt hur de förhåller sig till normer om mobilitet. I ett pågående forskningsprojekt undersöker jag hur två mindre svenska kommuner arbetar med frågor om kompetensförsörjning och arbetsmarknadsetablering av nyanlända migranter. Mitt forskningsintresse berör social och geografisk ojämlikhet, arbetsmarknad och arbetsliv, välfärdsfrågor och urbana och rurala relationer.