Henrik Linusson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för informationsteknologi

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: henrik.linusson@hb.se

Rumsnummer: L440

Signatur: HELI