Hanieh Moshtaghian

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: hanieh.moshtaghian@hb.se

Rumsnummer: D422

Signatur: HNMO