Hoang Danh Vu

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer:

Mobilnummer: 0728524066

E-post: hoang_danh.vu@hb.se

Rumsnummer: D422

Signatur: HOVU