Ingela Rydström

Telefonnummer: 033-435 4755

Mobilnummer: 0731-527019

E-post: ingela.rydstrom@hb.se

Rumsnummer: P3602

Signatur: IRY

Sedan 1999 har jag arbetat med olika uppdrag på Högskolan i Borås, först som lärare och doktorand, men senare också som forskare och ledare. Jag disputerade 2005 och mitt ämnesområde är vårdvetenskap. 

Under min fortsatta forskning har jag dels fokuserat på hur det är att vara invandrare och möta svensk sjukvård, men har också fokuserat på hur sociala faktorer påverkar långtidssjukskrivnas kvinnors återgång i arbete. Jag ingår därför i forskningsprojektet ”Hälsa och arbetsförmåga bland vård- och omsorgsarbetare. Hur påverkar organisations-, ledarskap/medarbetarskaps- och livsförhållanden?”. 

Dessutom handleder jag två doktorander. En doktorand försvarar sitt avhandlingsarbete i december 2015 och hennes arbete fokuserar på hur barn, föräldrar och sjuksköterskor upplever och hanterar nålrelaterade procedurer i vården. Den andra doktoranden har precis påbörjat sitt arbete och hon fokuserar på villkoren för en för hur en väl fungerande vård skall utformas till äldre patienter som samtidigt har mild till måttlig kognitiv funktionsnedsättning och en eller flera sjukdomar. 

Sedan 2008 arbetar jag inom ledningen vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. För närvarande arbetar jag som sektionschef inom Sektionen för vårdvetenskap samt sexuell och reproduktiv hälsa samt som ställföreträdande akademichef på vår akademi. Jag har också fått uppdraget att företräda akademin som utbildningssamordnare.

Uppdrag

2008-pågående. Studierektor, sektionschef och ställföreträdande akademichef, delaktig i samtliga beslut avseende utbildning och forskning inom Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

2006-2009. Ordförande i högskolans Anställningsutskott för anställning av adjunkter och gästlärare, Högskolan Borås

2008-2014. Programansvarig för sjuksköterskeutbildningen, Högskolan Borås

2008-pågående. Ledamot i ledningsrådet, Institutionen för vårdvetenskap, numera Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

2010-2013. Ledamot i Centrum för lärande och utbildning, Högskolan Borås

2011-2015. Ordförande i Utbildningsutskottet vid Institutionen för vårdvetenskap, numera Akademin för vård arbetsliv och hälsa

2012-2014. Ledamot i PROUST (Prorektors utbildningsstrategigrupp), Högskolan i Borås

2014-pågående. Utbildningssamordnare och ledamot i Högskolans utbildningsråd, Högskolan Borås 

Andra akademiska uppdrag utanför högskolan

2008-pågående. Ledamot i LOS (Lokal samverkansgrupp) gällande planering och styrning av verksamhetsförlagd utbildning mellan Högskolan Borås, Södra Älvsborgs sjukhus, Alingsås lasarett samt Primärvården Södra Älvsborg

2015-pågående. Ledamot i RGS (Regional samverkansgrupp) gällande planering och styrning av verksamhetsförlagd utbildning, mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet, Högskolan Borås, Högskolan Väst och Högskolan Skövde 

2015-pågående. Ledamot i LIS (Lärosäten i samverkan), gällande utbildningssamverkan mellan Göteborgs universitet, Högskolan Borås, Högskolan Väst och Högskolan Skövde 

2014-pågående. Ledamot i arbetsgrupp gällande forskningssamverkan mellan Högskolan Borås och Södra Älvsborgs sjukhus

2013-2014. Styrgruppsledarmot i Vårdforskningsinitiativet, ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Jönköpings University, Högskolan Borås, Högskolan Väst, Högskolan Halmstad och Högskolan Skövde samt Västra Götalandsregionen

2012-pågående. Medlem i EACS, The European Academy of Caring Science.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

"Jag vill också ha en hund"... en studie av barn och tonåringar med astma och deras mammor (2005), Inst. för omvårdnad, Umeå universitet.