Jasmina Maric

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4563

Mobilnummer: 0700-143176

E-post: jasmina.maric@hb.se

Rumsnummer: c328

Signatur: JAMA

Jag arbetar som universitetslektor inom visuell kommunikation, där jag fokuserar på programvaruutveckling för webb och mobil, samt på kommunikation.

Jag har arbetat på Högskolan i Borås sedan 2015, och undervisar i Bibliotekshögskolans utbildningsprogram på grundläggande och avancerad nivå. Tidigare har jag studerat Kommunikations- och informationsvetenskap på Tilburg Center for Communication and Cognition vid Tilburg University i Nederländerna.

För tillfället deltar jag i forskningsprojektet TACIT och är en del i forskargruppen Social Media Studies. Jag arbetar också med utvecklingsprojekt inom fältet mobilapplikationer för integration av flyktingar och invandrare, samt inom fältet undervisning i samband med så kallade ”21st century skills”.

Publikationer

Marić, J. (2020) Applying 5Es -> 4Cs in Teaching UX , IEEE Cyber Science 2020 Conference, Dublin.

Marić, J. (2020) Learning from the youth, Cultural Management: Science and Education, CMSE -vol. 4, Iss.1 2020

Maric, J. (2019) The Challenges of Designing the Interaction Design of a Collaborative Art Project - www/Internet proceedings, Sardinia, 2019 

Marić, J. (2017, June). The Valleys of Death in Refugee Crisis. In 2017 International Conference On Social Media, Wearable And Web Analytics (Social Media) (pp. 1-7). IEEE

Maric, J., & Spotti, M. (2016) Immigrants Web Communities: Gateways to Social Capital Construction. In proceedings 3rd European Conference on Social Media Research EM Normandie, Caen, France (p. 206).

CV

Jasmina Marics CV