Jan Nolin

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4336

E-post: jan.nolin@hb.se

Rumsnummer: C407

Signatur: JAN

De övergripande forskning frågor som jag har arbetat med är:

  • Hur kan tvärvetenskapligt orienterade forskare samarbeta för att förstå komplexa fenomen?
  • Hur kan forskare interagera med samhället för att diskutera mycket angelägna forskningsresultat?
  • Hur kan universitet organisera och utveckla utbildningsprogram för att främja kvalitet, hållbarhet och ansvarskänsla inom de professioner de utbildar?

På senare år har intresserat mig för hur Internet utvecklas i ett samspel mellan olika sociala intressen, samt hur Internet sedan påverkar sociala och kulturella beteendemönster. Mitt nuvarande fokus ligger på informationspraktiker relaterade till fildelning och sociala medier.

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar