Jamila Juzer Siamwalla

E-post: jamila_juzer.siamwalla@hb.se

Signatur: JASI

Jamila Juzer Siamwalla är forskningsassistent på Science Park Borås vid Högskolan i Borås. Hennes arbete fokuserar på att hitta de olika betydelserna bakom klädkonsumtion och att identifiera distinkta sätt att engagera konsumenterna med sina kläder, vilket i slutändan bidrar till att förbättra hållbarhetspotentialen hos kläder.

För närvarande är hon involverad i ett forskningsprojekt med titeln "Digital storytelling i sociala medier förlänger användningstiden för kläder", som finansieras av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Västra Götalandsregionen. Inom detta projekt fördjupar hennes forskning sig i att etablera en relation mellan ansvarsfull klädkonsumtion, digitalt berättande genom sociala medier och samhällsutveckling. Denna forskning sker inom ramen för F/ACT Movement, ett initiativ som är dedikerat till att stärka hållbara modeval bland konsumenter.

Mer information

#weaveyourstory – digital storytelling as a tool for social innovation
F/ACT Movement
F/ACT on Instagram