Jorge Ferreira

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4638

Mobilnummer:

E-post: jorge.ferreira@hb.se

Rumsnummer: D831

Signatur: JOFE

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper