Kinanthi Mondylaksita

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4027

E-post: kinanthi.mondylaksita@hb.se

Rumsnummer: E401a

Signatur: KIMO