Kaj Lindecrantz

Ledningen

Forskning och innovation

E-post: kaj.lindecrantz@hb.se

Signatur: KLI

Jag arbetar som senior professor inom forskningsområdet medicinsk teknik med fokus på medicinsk signalbehandling, speciellt aspekter på kliniskt nyttiggörande av olika fysiologiska signaler.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2001, 2001-2009 som professor i Medicinsk signalbehandling och systemteknik. Innan dess utbildade jag mig inom elektroteknik vid Chalmers där jag också disputerade 1983.

Jag har haft min huvudsakliga verksamhet vid Kungliga tekniska högskola, KTH och Karolinska Institutet, i Stockholm, där jag numera är senior professor. 

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Processing of the Fetal ECG – an Implementation of a Real Time Microprocessor System

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar

Forskargrupper