Lars-Erik Åmand

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4416

Mobilnummer:

E-post: lars-erik.amand@hb.se

Rumsnummer: D809

Signatur: LAAM

Jag arbetar som docent i ämnet energiteknik. Forskningsområdet jag medverkar i är resursåtervinning med fokus på förbränning av fasta bränslen som biobränslen och avfall på ett energieffektivt sätt som ett led i en hållbar utveckling av samhället vi lever i.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 1 mars 2017. Är utbildad på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg inom energi- och kemiteknik.

Medverkar i ett forskningsprojekt inom något som heter "peak" fosfor som gäller hur avloppsslam kan samförbrännas med biobränslen samtidigt som fosforn i askan efter förbränning kan nyttiggöras som en resurs för antingen matproduktion eller energiproduktion i form av t.ex. energigrödor. Min undervisning berör framförallt energiteknik med fokus på energiteknik i byggnader.