Lill Langelotz

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4470

Mobilnummer: 0739-257959

E-post: lill.langelotz@hb.se

Rumsnummer: B605

Signatur: LIL

Jag arbetar som universitetslektor i pedagogiskt arbete. 2014 disputerade jag vid Göteborgs universitet (GU) med avhandlingsarbetet "Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik". I samband med mitt avhandlingsarbete var jag sekreterare i Aktionsforskningskollegiet på GU (2010-2014). Under de här åren undervisade och handledde jag också i det nordiska mastersprogrammet i aktionsforskning.

I mitt arbete på Högskolan i Borås har jag främst undervisat i högskolepedagogik. Jag har bland annat varit kursansvarig för den behörighetsgivande kursen Högskolepedagogisk grundutbildning och kurser som Polislärarutbildning och Att handleda doktorander.

Jag har två huvudsakliga forskningsintressen:

1) Lärares professionsutveckling. Under flera år har vikten av lärares kontinuerliga kompetensutveckling poängterats som betydelsefull för skolans utveckling. Begrepp som kollegialt lärande och olika former av handledning lyfts fram som viktiga. Detta studerar och problematiserar jag utifrån kritiska teorier. Jag är främst intresserad av att studera de social praktiker som utbildningssystemet utgörs av och görs i och hur dessa hänger samman och påverkar varandra samt vilka konsekvenser det får för undervisning och lärande. 

2) Inkludering och social rättvisa i utbildning. I en tid av mätningar och konkurrens mellan individer och system, ser jag det som extra intressant och viktigt att studera hur olika utbildningspraktiker kan möjliggöra (alternativt försvåra eller rent av hindra) att inkluderande lärmiljöer och social rättvisa möjliggörs i utbildningen. Praxis- och praktikteorier som till exempel teorin om praktikarkitekturer är här användbara teoretiska och analytiska raster.

Forskningen bedriver jag oftast tillsammans med de professionella i olika utbildningspraktiker.

Nätverk

Pedagogy, Education and Praxis (PEP)

Nordiskt Nätverk i Aktionsforskning (NNAF) 

Swednet 

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik.

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper