Ann-Charlott Wank

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4548

E-post: ann-charlott.wank@hb.se

Rumsnummer: A603

Signatur: LOW