Lukitawesa Lukitawesa

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4612

Mobilnummer: 0790-677329

E-post: lukitawesa.lukitawesa@hb.se

Rumsnummer: E401A

Signatur: LULU

Avhandlingstitel

Methane and Volatile Fatty Acid Production from Toxic Substrate