Marcus Agnafors

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4221

Mobilnummer:

E-post: marcus.agnafors@hb.se

Rumsnummer: B619

Signatur: MAAG

Jag är praktisk filosof och arbetar som universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Enheten för högskolepedagogisk utveckling och forskning.

Min forskning är i huvudsak inriktad mot olika etiska och filosofiska frågor vilka ofta befinner sig i skärningspunkten mellan det privata, det offentliga (politik) och yrkesrollen. Två aktuella forskningsintressen med högskolepedagogiskt fokus utgörs av kommodifieringen av akademin och olika etiska aspekter på undervisningspraktiken.

Mina undervisningsuppdrag utgörs främst av högskolepedagogiska kurser, såsom ”Att handleda studenter” (7,5 hp) och ”Undervisning och lärande för hållbar utveckling” (5 hp).