Marie Fahlén

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: marie.fahlen@hb.se

Signatur: MAFA

FD i religionsvetenskap; FM i konst- och bildvetenskap.

Forskningsintresset berör religion och visuella kulturer med fokus på samtiden. Detta behandlades i antologin Bildens kraft. Religion och samtida utmaningar (2014) för vilken Fahlén är redaktör. Inriktningen mot bilder och visuella kulturer omfattar också ett intresse för bildtolkning och visuell läskunnighet (visual literacy) i en nordisk skolkontext.

Undervisningsmodul i Läslyftet (Skolverket): "Bild och text. Serier och visuellt berättande".

Fahlén är medlem av det internationella nätverket CMRC (Conferences för Media, Culture and Religion).

Ett annat forskningsintresse är frågor om religionsundervisning i en nordisk kontext, vilket behandlades i ett bidrag till antologin Barns livsvillkor (2013). 

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Disputerade 2010 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Jesusbilden i samtiden. Ungdomars receptioner av nio samtida Kristusbilder.