Mats Johansson

Ledningen

Forskning och innovation

Telefonnummer: 033-435 4166

Mobilnummer: 0790-982025

E-post: mats.johansson@hb.se

Rumsnummer: T3006

Signatur: MAJO