Malin Ögland

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4120

Mobilnummer:

E-post: malin.ogland@hb.se

Rumsnummer: D406

Signatur: MAOG