Milad Asadi

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: milad.asadi@hb.se

Signatur: MIAS

Jag arbetar som doktorand med fokus på textila aktuatorer och konduktiva textila fiber. Jag studerar mekaniska aktuationsmekanismer och översätter dessa till textilier på garn-, tyg- och plaggnivåer. Optimering av montering med hjälp av textila processer är en del av detta. Vidare utvecklar jag ledande fibrer baserade på kolallomorfer och kolbaserade ledande polymerer. Mitt arbete omfattar användning av såväl kemiska, mekaniska som fysikaliska angreppssätt.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2016. Jag har en teknologie kandidatexamen med en inriktning textilteknik från Azad University of Arak (2010) och en civilingenjörsexamen i textilteknik från Polytechnic of Turin (2017).

Jag har deltagit i två större forskningsprojekt inom smarta textilier; utveckling av elektroledande grafenbelagda fibrer i stor skala i samarbete med Inuheat AB och Swerea IVF, finansierad av SIO Graphene samt optimering av produktion av polymerbaserade ledande fibrer via CVD-teknik, finansierad av Smart Textiles. Jag ingår i forskargruppen Polymera E-textilier.