Mikael Jensen

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4333

E-post: mikael.jensen@hb.se

Rumsnummer: B421

Signatur: MJE

Mina huvudsakliga forskningsintressen är:

  • Kognition (mänskligt tänkande, särskilt kognitiv utveckling och social kognition)
  • Lek (särskilt låtsaslek)
  • Lärande
  • Interpersonell kommunikation (särskilt kommunikation i pedagogisk verksamhet)
  • Relationer
  • Hållbar utveckling (särskilt hållbar livsstil och undervisning om hållbar utveckling)
  • Organisation och ledarskap

Jag är också intresserad av begrepp och begreppsanalys, semiotik, semantik och pragmatik. Även litteratur och poesi. Privat är jag konstsamlare.

Undervisar i lärarprogrammen, i kommunikationskurser, i webbredaktörsprogrammet, i bibliotekts- och informationsvetenskapliga kurser, samt i psykologi (kognitiv psykologi, utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi och socialpsykologi).

Se vidare på någon av mina bloggar:

Mikael Jensen PhD

Ledarskap

State of Play

Ledarskap, Lärande och Kommunikation

Framgångsfaktorer

Hållbar Livsstil

 

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Kognitiv utveckling och låtsaslekens mysterier (2008), Göteborgs universitet

Externa publikationer

Publikationslista (alla publikationer men inte konferensbidrag)