Mikael Jensen

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning

Telefonnummer: 033-435 4333

Mobilnummer: 0701-000423

E-post: mikael.jensen@hb.se

Rumsnummer: B421

Signatur: MJE

Mina huvudsakliga forskningsintressen är:

  • Kognition (mänskligt tänkande, särskilt kognitiv utveckling och social kognition)
  • Lek (särskilt låtsaslek)
  • Lärande
  • Interpersonell kommunikation (särskilt kommunikation i pedagogisk verksamhet)
  • Hållbar utveckling (särskilt hållbar livsstil och undervisning om hållbar utveckling)

Se vidare på någon av mina bloggar:

Mikael Jensen PhD

State of Play

Ledarskap, Lärande och Kommunikation

Framgångsfaktorer

Hållbar Livsstil

 

Senaste publikationer

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Kognitiv utveckling och låtsaslekens mysterier (2008), Göteborgs universitet

Externa publikationer

Publikationslista (alla publikationer men inte konferensbidrag)