Magnus Lundin

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4626

E-post: magnus.lundin@hb.se

Rumsnummer: D827

Signatur: MLU