Mohsen Parchami

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 5965

E-post: mohsen.parchami@hb.se

Rumsnummer: D520

Signatur: MOPA