Malin Sundström

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4478

Mobilnummer: 0732-305934

E-post: malin.sundstrom@hb.se

Rumsnummer: L317

Signatur: MSU

Malin Sundström är numera anställd på Malmö Universitet och Institutionen för urbana studier. Du når hennes forskningsprofil här:

https://mau.se/personer/malin.u.sundstrom/