Mats Jadeskär

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-435 4816 E-post: mats.jadeskar@hb.se Rumsnummer: L431 Signatur: MTJA