Muhammad Tahir Nazir

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: muhammad_tahir.nazir@hb.se

Rumsnummer: D524

Signatur: MUNA