Peter Therning

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4621

Mobilnummer: 0735-987790

E-post: peter.therning@hb.se

Rumsnummer: D830

Signatur: PT