Peter Lundgren

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: peter.lundgren@hb.se

Signatur: PTLU

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar