Rolf Solli

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4335

Mobilnummer: 0701-914816

E-post: rolf.solli@hb.se

Rumsnummer: L416

Signatur: ROSO

Jag arbetar som professor inom forskningsområdet företagsekonomi med fokus på ledning, ledarskap och styrning.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2012. Innan dess var jag professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg under perioden 2003-2012. Under nämnda period var jag också föreståndare för Gothenburg Research Institut vilket är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med ett 50-tal forskare. Under perioden 1986 – 2012 var jag verksam vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet, som bland annat lektor och prefekt.

För närvarande är jag verksam i tre forskningsprojekt där ett av dem är finansierade av Vinnova och handlar om hållbar stadsutveckling. Andra projekt jag medverkar i är ”Välfärdens organisering nu och sedan” samt Ledarskap i offentlig sektor".

Lyssna på Rolf Solli i Retailpodden

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Ekonomi för dem som gör något. 1991

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar

Forskargrupper