Samira Akbari

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: samira.akbari@hb.se Signatur: SAAK