Sajjad Karimi

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 5973

E-post: sajjad.karimi@hb.se

Rumsnummer: D528

Signatur: SJKA