Sajjad Karimi

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 5973 E-post: sajjad.karimi@hb.se Rumsnummer: D528 Signatur: SJKA