Sofie Svensson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4608

Mobilnummer: 0790-677180

E-post: sofie.svensson@hb.se

Rumsnummer: E419

Signatur: SOSV