Sofie Svensson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4608 E-post: sofie.svensson@hb.se Rumsnummer: D520 Signatur: SOSV