Tobias Carlsson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4811

E-post: tobias.carlsson@hb.se

Rumsnummer: D416

Signatur: TBCA