Tugba Sapmaz Wikström

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: tugba.sapmaz@hb.se Rumsnummer: D532 Signatur: TUSA

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet Resursåtervinning med fokus på utvinning av intermediära produkter från anaerob rötning, till exempel flyktiga fettsyror (VFA) och dess omvandling till högvärdiga produkter, så som kolkälla till den biologiska reningen av näringsämnen på avloppsreningsverk.

Jag tog examen 2015 från Istanbuls tekniska universitet (ITU) i Turkiet på avdelningen för miljöteknik. Därefter fortsatte jag mina studier på mastersprogrammet vid ITU där jag även slutförde en termin av min avhandling vid Högskolan i Borås via Erasmusprogrammets utbytesstudier. I juli 2017 tog jag min masterexamen inom programmet för miljövetenskap, teknik och förvaltning. Efter att ha skrivit in mig på doktorandprogrammet i miljövetenskap vid ITU 2017, fortsatte jag min doktorandresa 2020 som en antagen doktorand med ett avtal om dubbel examen vid Högskolan i Borås.

Jag är nu en del av institutens bioteknologiska forskningsgrupp och arbetar för närvarande med projektet Hållbara bioraffinaderier genom att utveckla en fettsyraplattform. Detta finansieras av myndigheten för innovationssystem (Vinnova) och utförs i samarbete med en industriell partner inom avloppsrening. Det treåriga projektet syftar till att ersätta traditionella fossilbaserade kolkällor som metanol med avfallsbaserade VFA:er som en ny kolkälla för denitrifikationssteget vid avloppsrening. Detta i sin tur leder till en mer hållbar avloppsreningsprocess som är oberoende av fossila råvaror.

ORCID
Scopus ID: 57194410666
WoS Researcher ID: AAM-6135-2021