Prisca Eutionnat

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för textilteknologi

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: prisca.eutionnat@hb.se

Rumsnummer: S441

Signatur: preu

Jag arbetar som doktorand inom området textil materialteknik där jag fokuserar på att utveckla smarta textilier med avancerad teknologi.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan september 2017. Innan det arbetade jag som forskningstekniker vid Autoneum (Storbritannien) i "Car Interior Floor team", efter att jag tagit min master i "Technical Textile & Materials" vid ENSAIT (Frankrike).

För närvarande är jag del av forskningsprojektet SMDTex 41: Novel Smart textile vid 3D Printing technology, där undersöker vi grundläggande kunskaper i 3D-printteknik, förbättrar prestandan och karaktäriserar adderade funktioner. Projektet finansieras av EU som en del av SMDTex programme.

  • Christine Campagne & Aurelie Cayla , ENSAIT (France), Yan Chen & Jinping Guan, University of Soochow (China)