Anders Gidenstam

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-435 4214

Mobilnummer:

E-post: anders.gidenstam@hb.se

Rumsnummer: L431

Signatur: AGD

Avhandlingstitel

Algorithms for Synchronization and Consistency in Concurrent System Services