Vijay Kumar

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4572

Mobilnummer:

E-post: vijay.kumar@hb.se

Rumsnummer: U405

Signatur: VIKU