Berit Lindahl

Telefonnummer: 033-435 4739

Mobilnummer: 0703-294964

E-post: berit.lindahl@hb.se

Rumsnummer: E712

Signatur: BEL

Ämnesområde: Vårdvetenskap.
Inriktning:Intensivvård i hemmet, patienters upplevelser av att bo hemma och vara beroende av teknik/teknologi.
Pågående forskning: Leder programmet Evidensbaserad design inom högteknologiska vårdmiljöer – en framtida utmaning. Programmet startades tillsammans med Professor (Emerita) Ingegerd Bergbom GU och är ett tvärdisciplinärt samarbete med flera andra lärosäten, företag och intensivvårdsavdelningen Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), Borås.

Leder programmet Livssituation för personer (barn, ungdomar och vuxna) med långtids ventilatorbehandling. Detta program är även ett tvärdisciplinärt samarbetsprojekt med andra lärosäten, företag och den kliniska verksamheten. Ett sådant exempel är publicering av handboken "Andas hemma" som är ett samarbetsprojekt mellan Högskolan i Borås, och Andningsresursteamet vid SÄS, Borås.

Är forskningsledare i forskargruppen Vårdande i högteknologiska miljöer.

Ingår i nordiskt forskarnätverk inom intensivvård (NOFI) som ordförande och ingår i Nordic College of Caring Science (NCCS) och i European federation for Critical Care Nursing’s  (EfCCNA-DEN) forskarnätverk samt är medlem i European Academy for Nursing Science (EANS).

Editor-in-Chief för tidskriften Scandinavian Journal of Caring Science.

Läs mer om programmet Högteknologiska vårdmiljöer

Läs mer om programmet Högteknologiska vårdmiljöer på engelska

Publikationer i PubMed

Kopiera endast webbadressen (inte referenserna) och kopiera in webbadressen till denna box:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lindahl%2C+Berit[author]&cmd=detailssearch 

Samtliga publikationer i PubMed (extern länk)

Utmärkelser

Programmet Evidensbaserad design erhöll medel från Vetenskapsrådet för fyra år med start 2014.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Lindahl, B. (2005). Möten mellan människor och teknologi - berättelser från intensivvårdssjuksköterskor och personer som ventilatorbehandlas i hemmet. Department of Nursing, Umeå University Medical Dissertations, New Series No 950 - ISSN 0346-6612. Umeå, Sweden.