Annemaree Lloyd

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4285

Mobilnummer:

E-post: annemaree.lloyd@hb.se

Rumsnummer: C526

Signatur: ANLL

Läs mer om Annemarees forskning på hennes webbplats anniemlloyd.com (extern länk)