Malin Nilsson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-435 4199

Mobilnummer:

E-post: malin.nilsson@hb.se

Rumsnummer: L427

Signatur: MNI